Komíny

Komín je súčasťou každého kachliarskeho diela.

Požiadavky dnešných spotrebičov na komíny sú vysoké. Moderné spotrebiče sa vyznačujú nízkymi výstupnými teplotami spalín, preto

musí byť komín dostatočne zaizolovaný aby zvládol odviesť spaliny a nedošlo k jeho zadechtovaniu a zničeniu.

Staré komíny nedokážu vyhovieť požiadavkám dnešných spotrebičov, je nutné ich vyvložkovať, prípadne vyfrézovať. Ak to konštrukcia komína nedovoľuje, je potrebné postaviť nový.

Parametre komína ovplyvňujú chod spotrebiča – komín treba správne nadimenzovať podľa požiadaviek pece, krbu alebo sporáku, ktorý naň bude pripojený.

 

Staviame všetky druhy trojplášťových komínov:

  • murované komíny so šamotovou vložkou

  • nerezové fasádne komíny

  • murované komíny s nerezovou vložkou

  • vložkujeme staršie komíny

  • frézujeme komíny

Z vyhlášky:

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné

palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 

Pozor na čistenie.

Pozor na nerezové komíny – pri čistení používajte iba nerezovú alebo plastovú kefu. Pri použití železnej kefy môže dôjsť k jeho korózii.

Ak sa komín nečistí pravidelne, nahromadené sadze sa môžu vznietiť a vyhorieť – môže dôjsť k požiaru domu.

Komín nesmie hriať, nie je to vykurovacie teleso. Slúži na odvod spalín, tak ako výfuk na aute. Ak začne hriať, treba z domu utekať.