7 dôvodov prečo krb alebo kachľovú pec od člena Cechu kachliarov

1. Zdravie

Používame len certifikované, zdravotne nezávadné materiály. Pre naše stavby nie sú prípustné materiály s obsahom azbestu, uvoľňujúcich sa mikrovlákien alebo popolčeka. Maximálna pozornosť patrí aj ochrane pred uvoľnením škodlivých látok zo spaľovania do obytného priestoru a do atmosféry. Pri navrhovaní  krbu alebo pece berieme ohľad aj na prípadné alergie na prach a volíme vhodný druh spotrebiča.

2. Kvalita

Prechádzaním na nové technológie, používaním kvalitných materiálov a pracovných postupov neustále zvyšujeme kvalitu našich diel. Vzájomným zdieľaním so skúsenosťami pri používaní materiálov a technologických postupov, upozorňujeme na kladné aj záporné stránky. Z chyby jednotlivca sa poučíme, dobrú skúsenosť  nasledujú i ostatní.

3. Technológia

Takmer vo všetkých oblastiach života dochádza v súčasnosti k rýchlemu vývoju nových technológií a neobišlo to ani oblasť kachliarstva. Čoraz prísnejšie emisné  normy pre ochranu životného prostredia boli hlavným hnacím motorom pre vývoj technológií stavieb krbov a pecí. A máme dobrú správu – súčasné spotrebiče na  tuhé palivo, či už krby, pece alebo sporáky patria medzi najekologickejšie vykurovacie systémy s nízkymi emisiami a vysokou účinnosťou spaľovania. Diela dimenzujeme podľa novodobých prepočtových noriem, využívame najmodernejšie technológie a postupy.

4. Bezpečnosť

Dodržiavaním protipožiarnych predpisov chránime Vaše zdravie i majetok. Na cechových stretnutiach analyzujeme príčiny požiarovosti na konkrétnych prípadoch, kedy investor podcenil výber kachliara a prizýva si nás už len kvôli znaleckému posudku. Nepatrite medzi tých, ktorí nás kontaktujú až vtedy.

5. Vzdelávanie

Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú na školeniach a odborných praktických seminároch, čím si udržiavajú vysoký štandard svojej odbornosti. Členom cechusa môže stať len remeselník s riadnym výučným listom v odbore kachliar.

6. Záruka

Vďaka vzdelávaniu a používaniu moderných a bezpečných postupov dostanete od našich členov vždy kvalitný produkt. Pokiaľ by ste mali pocit, že tomu tak nie  je, obráťte sa na náš cech, ktorý disponuje rôznymi nástrojmi pre zjednanie nápravy.

7. Tradícia

Vážime si naše remeslo, udržujeme tradície a nadväzujeme na prácu našich otcov a predchodcov.