Ako nenapojiť teplovodný krb

Teplovodný krb - montáž
Výstižný obrázok, prečo sa armatúra teplovodného krbu neumiestňuje priamo do komory krbu, ale do technickej miestnosti, prípadne na miesto dostatočne odizolované.